Ženy, které nesmí užívat ellaOne®

Stejně jako každé léčivo, i ellaOne® má několik kontraindikací. Přípravek ellaOne® by neměly užívat ženy, pro které platí následující:

Mají zvýšenou citlivost na aktivní látku nebo kteroukoli z pomocných látek.1

Máte-li jakékoli pochybnosti, vždy si přečtěte Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.

 

Situace, ve kterých není doporučováno užívání ellaOne®:

• Vážné astma léčené orálními glukokortikoidy.1

• Vážné poškození jater.1

• Pokud žena užívá induktory CYP3A4.1

• Pokud žena dlouhodobě užívá ritonavir.1

• Při současném použití s nouzovou antikoncepcí obsahující levonorgestrel.1

• Po užití ellaOne® se nedoporučuje po dobu 1 týdne kojit.1

 

registry-stamp_CS

Odkazy
1.Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.