Vysvětlení zkratek

EC Emergency Contraception – Nouzová antikoncepce
ECP Emergency Contraceptive Pill – Nouzová antikoncepce v pilulce
FSH Follicle Stimulating Hormone – Hormon stimulující růst folikulů
GP General Practitioner (family doctor) – Praktický lékař
GPP Good Pharmacy Practice – Vhodné postupy v lékárnách
IUD IntraUterine Device – Nitroděložní tělísko
LH Luteinising Hormone – Luteinizační hormon
OC Oral Contraceptive – Orální antikoncepce
OTC Over The Counter – Volný prodej bez předpisu
SPRM Selective Progesterone Receptor Modulator – Selektivní modulátor progesteronových receptorů
UPSI UnProtected Sexual Intercourse – Nechráněný pohlavní styk