Test vlastních znalostí

1

Které z následujících prohlášení týkajících se ovulace NENÍ pravdivé?

 • 90 % žen ovuluje ve 14. den 28denního cyklu, jejich plodné období je tedy mezi 9. až 14. dnem
 • U žen s pravidelným cyklem může dojít k ovulaci kdykoli mezi 6. až 21. dnem
 • Načasování plodného období může být vysoce nepředvídatelné
 • Ovulace je nepředvídatelná

Správná odpověď. Toto prohlášení je nepravdivé.

Nesprávná odpověď. Toto prohlášení je pravdivé. Nepravdivé prohlášení je „90 % žen ovuluje ve 14. den 28denního cyklu, jejich plodné období je tedy mezi 9. až 14. dnem“.

2

Může přípravek ellaOne® způsobit oddálení protržení folikulu i v pozdní folikulární fázi, když už má dojít k ovulaci?

 • Může stále oddálit ovulaci o 5 dnů
 • Ano, nejméně o 10 dnů
 • Ano, nejméně o 7 dnů
 • Ne

Správně. ellaOne® může oddálit protržení folikulu o nejméně 5 dnů.

Nesprávně. ellaOne® může oddálit protržení folikulu o nejméně 5 dnů.

3

Které z následujících prohlášení NENÍ pravdivé?

 • ellaOne® je výrazně účinnější než levonorgestrol, pokud je užita 0–24 hodin po nechráněném pohlavním styku
 • ellaOne® je výrazně účinnější než levonorgestrol, pokud je užita 0–72 hodin po nechráněném pohlavním styku
 • ellaOne® by neměla být užita po uplynutí 72 hodin po nechráněném pohlavním styku
 • ellaOne® může být užita až do 5 dnů po nechráněném pohlavním styku

Správná odpověď. Toto prohlášení je nepravdivé. ellaOne® může být užita až do 120 hodin po nechráněném pohlavním styku.

Nesprávná odpověď. Toto prohlášení je pravdivé. Nepravdivé prohlášení je „ellaOne® by neměla být užita po uplynutí 72 hodin po nechráněném pohlavním styku“. Ve skutečnosti může být ellaOne® užita až do 120 hodin po nechráněném pohlavním styku.

4

Kdo nesmí užívat ellaOne®?

 • Ženy, které mají zvýšenou citlivost na aktivní látku nebo kteroukoli z pomocných látek
 • Ženy mladší 20 nebo starší 40 let
 • Ženy užívající orální antikoncepci
 • Všechny z uvedených

Správná odpověď. Ženy, které mají zvýšenou citlivost na aktivní látku nebo kteroukoli z pomocných látek, nesmí užívat ellaOne®

Nesprávná odpověď. Nepravdivé prohlášení. Správně je „Ženy, které mají zvýšenou citlivost na aktivní látku nebo kteroukoli z pomocných látek, nesmí užívat ellaOne®“.

5

Jakou radu byste poskytli ohledně pohlavního styku po užití ellaOne®?

 • Po užití ellaOne® nemějte pohlavní styk do začátku následující periody
 • Vysvětlete, že do následující periody je nutno použít bariérovou metodu antikoncepce i v případě, že žena nadále užívá orální metodu antikoncepce
 • Vysvětlete, že ellaOne® bude chránit ženu do začátku následující periody
 • Vysvětlete, že do doby 5 dnů po užití ellaOne® je nutno používat bariérovou metodu

Správná odpověď. Vysvětlete, že do následující periody je nutno použít bariérovou metodu antikoncepce i v případě, že žena nadále užívá orální metodu antikoncepce.

Nesprávná odpověď. Správná rada zní „Vysvětlete, že do následující periody je nutno použít bariérovou metodu antikoncepce i v případě, že žena nadále užívá orální metodu antikoncepce“.

6

Jakou radu byste poskytli ohledně návratu plodnosti po užití ellaOne®?

 • Plodnost se nevrátí k normálu
 • Plodnost se nakonec vrátí k normálu
 • Plodnost se pomalu navrátí
 • Je pravděpodobný rychlý návrat plodnosti, proto je důležité používat antikoncepci

Správná odpověď. Je pravděpodobný rychlý návrat plodnosti, proto je důležité používat antikoncepci.

Nesprávná odpověď. Je pravděpodobný rychlý návrat plodnosti, proto je důležité používat antikoncepci.

7

Co představuje nejdůležitější faktor při poskytování nouzové antikoncepce?

 • Rychlost užití, ideálně do 24 hodin od nechráněného pohlavního styku
 • Poskytnutí adekvátního poradenství v lékárně pro ženu
 • Poskytnutí přátelského a neodsuzujícího přístupu
 • Co největší usnadnění zážitku

Správná odpověď. Nejdůležitějším faktorem je rychlost přístupu, ideálně do 24 hodin od nechráněného pohlavního styku.

Nesprávná odpověď. Tato odpověď je správná, ale nejdůležitějším faktorem je rychlost přístupu, ideálně do 24 hodin od nechráněného pohlavního styku.

8

Jak byste uklidnili ženu, která se ptá, zda je nouzová antikoncepce totéž jako interrupce?

 • Řekněte, že ellaOne® funguje na principu oddálení ovulace (uvolnění vajíčka). Nejde o interrupci a přípravek nezastaví těhotenství, které již začalo
 • Řekněte, aby si přečetla příbalový leták

Správná odpověď. Řekněte, že ellaOne® funguje na principu zamezení nebo oddálení ovulace (uvolnění vajíčka). Nejde o interrupci a přípravek nezastaví těhotenství, které již začalo.

Nesprávná odpověď. Řekněte, že ellaOne® funguje na principu zamezení nebo oddálení ovulace (uvolnění vajíčka). Nejde o interrupci a přípravek nezastaví těhotenství, které již začalo.

9

Je přípravek ellaOne® vhodný pro kojící ženy?

 • Ano, ale musí přerušit kojení na dobu 1 týdne
 • Ano, ale musí přerušit kojení na dobu 1 měsíce
 • Po užití ellaOne® se nedoporučuje po dobu 3 dnů kojit
 • ellaOne® se nedoporučuje pro kojící ženy

Správná odpověď. Po užití ellaOne® se nedoporučuje po dobu 1 týdne kojit. V této době se doporučuje mléko odstříkávat a likvidovat, aby docházelo k stimulaci laktace.

Nesprávná odpověď. Po užití ellaOne® se nedoporučuje po dobu 1 týdne kojit. V této době se doporučuje mléko odstříkávat a likvidovat, aby docházelo k stimulaci laktace.

10

Která z následujících léčiv nemohou být užívána zároveň s přípravkem ellaOne®?

 • Induktory CYP3A4
 • Dlouhodobé užívání ritonaviru
 • Nouzová antikoncepce obsahující levonorgestrel
 • Všechny z uvedených

Správná odpověď. Žádné z uvedených léčiv nesmí být užíváno zároveň s přípravkem ellaOne®.

Nesprávná odpověď. Žádné z uvedených léčiv nesmí být užíváno zároveň s přípravkem ellaOne®.

11

Jakou radu byste poskytli ženám ohledně následující periody po užití ellaOne®?

 • Obyčejně dojde k jejímu začátku s předstihem
 • Obyčejně dojde k jejímu začátku se zpožděním
 • Může k ní dojít o několik dnů dříve nebo později, pokud se však opozdí o více než týden, měla byste provést těhotenský test
 • Pokud dojde k vynechání následující periody, je to v pořádku

Správná odpověď. Může k ní dojít o několik dnů dříve nebo později.

Nesprávná odpověď. Může k ní dojít o několik dnů dříve nebo později.

12

Jak rychlé užití ellaOne® byste ženě doporučili?

 • Hned po příchodu domů
 • S následujícím jídlem
 • Co nejdříve, dokonce přímo v lékárně
 • Než se uloží ke spánku

Správná odpověď. Co nejdříve, dokonce přímo v lékárně

Nesprávná odpověď. Měli byste ženě poradit, aby užila ellaOne® co nejdříve, dokonce přímo v lékárně.