Skutečnost: načasování ovulace je nepředvídatelné

Po nechráněném pohlavním styku mohou spermie přežívat v reprodukčním systému ženy přibližně po dobu 5 dnů.1 To znamená, že menstruační cyklus běžné ženy obsahuje šest dnů, kdy může pohlavní styk vést k otěhotnění. Toto plodné období zahrnuje pět dnů před ovulací a den ovulace.2

Šestidenní plodné období2

Graph Pharma5

Kdy tedy dochází k tomuto plodnému období? Současné důkazy vyvracejí zjednodušené „učebnicové“ chápání menstruačního cyklu.2 Nyní víme, že k ovulaci dochází ve 14. den 28denního cyklu2 přibližně u 12 % případů.3

Pouze přibližně 12 % ovulací probíhá ve 14. den cyklu.3  Variabilita ovulace je velká, může k ní dojít kdykoli od 11. do 25. dne.2 Protože spermie jsou životaschopné až 5 dnů1, období, kdy může dojít k početí, je u žen s pravidelným cyklem v rozsahu od 6. do 21. dne.2 Pokud není cyklus pravidelný, k ovulaci může dojít ještě později v průběhu cyklu.2 V takovém cyklu je riziko početí až do 28. dne cyklu.2 To dokazuje, že neexistuje žádné období bez rizika.2

Doba ovulace se také mění mezi jednotlivými cykly.2

Graph Pharma6

I když riziko otěhotnění hrozí většinu času,2 ženy mohou toto riziko podcenit .4 Nedostatek vědomostí týkajících se rizika otěhotnění může představovat nejvýznamnější překážku užívání nouzové antikoncepce.5

Nejvyšší riziko otěhotnění hrozí, pokud dojde k ovulaci krátce po nechráněném pohlavním styku.6

Životaschopnost spermií časem klesá. To znamená, že riziko početí je nejvyšší v průběhu prvních tří dnů po nechráněném pohlavním styku nebo selhání antikoncepce.6

Graph Pharma7

Pokud se proto chcete vyhnout nechtěnému otěhotnění, je klíčové předejít ovulaci (ke které může dojít krátce po nechráněném pohlavním styku) pomocí co nejrychlejšího užití nouzové antikoncepce.

 

Odkazy
1.Pallone SR a Bergus GR. JABFM 2009; 22(2): 147-157.1.Pallone SR a Bergus GR. JABFM 2009; 22(2): 147-157.
2.Wilcox AJ et al. BMJ 2000; 321: 1259-62.
3.Baird DD et al. Epidemiology 1995 ; 6 : 547-550.
4.HRA Pharma Report. Women and emergency contraception in 2012.  A European Survey.
5.Moreau C et al. Contraception 2005; 71: 202-207.
6.Wilcox AJ et al. N Engl J Med 1995; 333: 1517-21.