Rozptýlení mýtů týkajících se orální nebo hormonální nouzové antikoncepce

  • Několik studií dokázalo, že umožnění přístupu k nouzové antikoncepci nevede ke zvýšení výskytu chování s vyšší mírou sexuálního nebo antikoncepčního rizika.1
  • Několik studií dokázalo, že u žen a dospívajících dívek s lepším přístupem k nouzové antikoncepci nedochází ke zvýšení pravděpodobnosti nechráněného pohlavního styku, naopak dochází ke zvýšení pravděpodobnosti zahájení používání pravidelné antikoncepční metody po použití nouzové antikoncepce.2,3
  • Použití nouzové antikoncepce v pilulkách nemá žádný vliv na budoucí plodnost.1,4
  • K dispozici nejsou žádné náznaky, že nouzová antikoncepce v pilulkách vede k poškození vývoje plodu, pokud dojde k jejímu užití v úvodních fázích těhotenství.1,5
  • Nouzová antikoncepce v pilulkách nevede k interrupci již probíhajícího těhotenství ani k poškození vývoje plodu.1,5
  • Leták i pokyny jsou pro ženy snadno srozumitelné.1,6
  • Nouzová antikoncepce v pilulkách nechrání před pohlavně přenosnými onemocněními.7 Před pohlavně přenosnými onemocněními chrání pouze kondomy.
  • Nouzová antikoncepce v pilulkách neposkytuje antikoncepční ochranu v případě nechráněného pohlavního styku ve dnech následujících po jejím užití.7

 

Odkazy
1.Světová zdravotnická organizace. (Ve spojení s následujícími organizacemi: International Consortium for Emergency Contraception, International Federation of Gynaecology and Obstetrics, International Planned Parenthood Federation, Department of Reproductive Health and Research). Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive pills. K dispozici: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Vydáno v říjnu 2013.
2.Polis et al. The Cochrane Library 2013, Issue 7.
3.Gainer E et al. Contraception 2003; 68(2): 117-24.
4.Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.
5. Data v evidenci společnosti HRA Pharma. Clinical overview.
6. ellaOne® readability testing TBC
7.NHS choices – emergency contraception. K dispozici na http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Vydáno v říjnu 2013.