Případy nechtěného těhotenství

Nechtěná těhotenství jsou důsledkem nechráněného pohlavního styku. K nechráněnému pohlavnímu styku dochází běžně.1

Ve velkém evropském průzkumu zahrnujícím více než 7000 sexuálně aktivních žen se zjistilo, že 30 % žen mělo v průběhu uplynulých 12 měsíců nejméně jeden nechráněný pohlavní styk.1

K těmto častým nechráněným pohlavním stykům nedochází v konkrétní skupině populace, ale dochází k nim bez ohledu na věk, příjem, úroveň vzdělání a manželský stav.1

K nechráněnému pohlavnímu styku může dojít i v případě, že se mu partneři vědomě pokoušejí předejít.

K nechráněnému pohlavnímu styku může dojít, pokud pár nepoužije žádnou antikoncepci,1 včetně přerušované soulože.2 Také k němu může dojít, i když se mu partneři vědomě pokoušejí předejít. Nechráněný pohlavní styk může být například důsledkem následujících situací:

– Náhodný problém s kondomem1 (roztržení, sklouznutí,  pozdní nasazení).

– Problém s orální antikoncepcí1, například zapomenutí užít pilulku.

– Dočasné vysazení běžně používané antikoncepce.1

– Zapomenutí nalepit náplast nebo vložit vaginální kroužek.1

K nechráněnému pohlavnímu styku může také dojít v důsledku násilí (znásilnění).

Většina žen uvádí, že nepoužití antikoncepce nebo selhání antikoncepce nelze vysvětlit žádnými konkrétními okolnostmi.1 Pouze menšina uznává, že některé faktory mohly ovlivnit jejich chování a zvýšit pravděpodobnost selhání antikoncepce.1

Mezi tyto faktory patří nový partner nebo rozpad vztahu, cestování, vliv alkoholu nebo použití nové antikoncepční metody.1

Odkazy
1. Data v evidenci. HRA Pharma Report. Women and emergency contraception in 2012.  A European Survey.
2. Trussell J. Contraception 2011; 83: 397-404.