Personál lékárny sehrává klíčovou roli při poskytování nouzové antikoncepce v pilulkách

Lékárníci představují první linii poskytovatelů zdravotní péče na celém světě. Pro mnoho lidí představují první kontaktní bod se zdravotním systémem. Nouzová antikoncepce v pilulkách je k dispozici bez předpisu přímo v lékárně ve většině evropských zemí. Proto jsou lékárníci klíčovými poskytovateli nouzové antikoncepce v tomto prostředí.1

 

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1280x853)

Dostupnost nouzové antikoncepce v pilulce bez předpisu je klíčová pro zlepšení přístupu a minimalizaci opoždění jejího užití. To je zvlášť důležité proto, že nouzová antikoncepce v pilulce je tím účinnější, čím dříve po nechráněném pohlavním styku je užita.

Pokud musí žena před získáním nouzové antikoncepce v pilulkách navštívit lékaře nebo jiného příslušného poskytovatele zdravotní péče, musí často uskutečnit dvě cesty:

• Jednu na kliniku, kde získá předpis

• Druhou do lékárny, kde si vyzvedne předepsané léčivo

To představuje pro mnoho žen významnou překážku, zejména pokud nemají vlastní možnosti přepravy nebo žijí v odlehlých oblastech bez snadného přístupu k lékaři nebo lékárnám. Nutnost uskutečnění dvou cest před získáním nouzové antikoncepce v pilulce vede k opožděnému užití. Kromě toho představuje nutnost získání předpisu dodatečnou překážku pro získání nouzové antikoncepce v noci nebo o víkendech (kdy dochází k mnoha nehodám s antikoncepcí).

 

Lékárny často představují výhodná řešení z hlediska místa, pohodlí a otevírací doby.2 Dostupnost nouzové antikoncepce bez předpisu znamená, že ženy musí uskutečnit pouze jednu cestu. To znamená, že ženy mohou získat orální nouzovou antikoncepci do 24 hodin od nechráněného pohlavního styku, kdy je dokázáno, že je léčba nejúčinnější.2 Ženám také může vyhovovat anonymita lékárny, protože se mohou stydět za potřebu nouzové antikoncepce.3

Studie organizace International Pharmaceutical Federation (FIP) týkající se role personálu lékáren ve zlepšování zdraví matek, novorozenců a dětí zvýrazňuje výhody začlenění nouzové antikoncepce v pilulkách do sortimentu lékáren:4

• Pokud ženy získají nouzovou antikoncepci v pilulkách z lékárny místo kliniky nebo od lékaře, dochází k úspoře pro soukromé osoby i pro daňové poplatníky.4

• Lékárníci umožňují dialog o alternativní antikoncepci a mají vliv na názory a výsledky pacientů prostřednictvím účinného poradenství týkajícího se nouzové antikoncepce v pilulkách. Poskytnutí nouzové antikoncepce v lékárně může být doprovázeno poučením pacientů ze strany personálu lékárny, který má v této oblasti odborné zkušenosti.4

• Lékárníci poskytují pacientům v době vydání nouzové antikoncepce v pilulkách také informace, které umožňují ženám pochopit správné použití tohoto léčiva. Lékárníci zajišťují konzistenci informací o nouzové antikoncepci v pilulkách, zejména pro ženy mladší 16 let.4

Přístup k nouzové antikoncepci v pilulkách v lékárně nevedl k žádným negativním následkům.

Pokud je v lékárnách dostupná nouzová antikoncepce bez předpisu, dochází ve zvýšené míře k použití nouzové antikoncepce v porovnání se situací, kdy je dostupná pouze u lékaře, na klinice nebo v nemocnici.4 Zlepšený přístup k nouzové antikoncepci v lékárnách nemá negativní dopad na používání jiných forem antikoncepce.4

Studie ukazují, že ženy a dospívající dívky s lepším přístupem k nouzové antikoncepci začnou s větší pravděpodobností po užití nouzové antikoncepce používat průběžnou antikoncepční metodu .9 Zvláště bylo dokázáno, že zvýšená míra používání v důsledku dostupnosti bez předpisu:

• Nevede ke zvýšení výskytu pohlavně přenosných onemocnění.5

• Nevede ke zvýšení rizikového sexuálního chování u dospívajících.6,7

• Nevede k častějším případům nechráněného pohlavního styku.5

Nevede ke snížení míry používání jiných metod antikoncepce.5

• Nevede ke snížení míry používání antikoncepce včetně nejúčinnějších antikoncepčních metod, jako je hormonální antikoncepce, a včetně kondomů.5,8

• Zkušenosti žen s nouzovou antikoncepcí ve skutečnosti představují motivační faktor vedoucí ke svědomitějšímu používání pravidelné antikoncepce.9

Graph Pharma11

Vhodné postupy v lékárně zahrnují:

• Kladení správných otázek a vyhýbání se zbytečným, osobním nebo dotěrným otázkám.
• Citlivé poskytování kvalitního poradenství bez kázání.
• Zajištění prostředí, ve kterém se ženy cítí pohodlně a necítí se souzeny.

 

Kvalita interakce v lékárně představuje důležitý faktor pro správné užití a vede k menšímu počtu nechtěných těhotenství a ke správnému použití přípravku. Také jde pravděpodobně o důležitý faktor z hlediska rozhodnutí ženy učinit opatření v případě budoucího nechráněného pohlavního styku.

 

Odkazy
1.International consortium for emergency contraception. K dispozici na www.cecinfo.org. Vydáno v říjnu 2013
2.Taylor B. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 2003: 29(2): 7.
3. Data v evidenci společnosti HRA. Hamell research, Pharmacists’ remergency contraceptionommending behaviour in emergency contraception. Duben 2013.
4.International Pharmaceutical Federation (FIP): FIP reference paper on the effemergency contraceptiontive utilization of pharmacists in improving maternal, newborn and child health (MNCH) 2011. K dispozici na http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=325&table_id=. Vydáno v říjnu 2013
5.Polis et al. The Cochrane Library 2013, Issue 7.
6.Walker et al. J Adolesc Health 2004; 35(4): 329-34. Pouze výtah – poskytněte
7.Raine TR et al. JAMA 2005; 293: 54-62.
8.Moreau C et al. 2009. Am J Public Health. 2009; 99: 441-442.
9.Gainer E et al. Contraception 2003; 68(2): 117-24.
10.Good Pharmacy Practice. Joint FIP/WHO Guidelines on GPP: Standards for quality services 2012. K dispozici na: http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=331&table_id=. Vydáno v říjnu 2013.