Klinické studie

TÉMA KLINICKÁ STUDIE METODOLOGIE VZOREK ZPRÁVA A VÝSLEDKY
DEFINICE PROBLÉMU Wilcox1 Perspektivní kohortová studie 221 zdravých žen, které plánovaly otěhotnění Načasování plodného období je vysoce nepředvídatelné, nechráněný pohlavní styk tedy vždy představuje riziko
PRINCIP FUNGOVÁNÍ Brache2 Analýza souhrnných údajů ze tří randomizovaných klinických hodnocení užívání nouzové antikoncepce2 163 žen2 1.UPA oddaluje ovulaci2
2.UPA zpožďuje ovulaci o nejméně 5 dnů u většího počtu žen než LNG  (p=0,0001) i při podání v pokročilé folikulární fázi2
ÚČINNOST Creinin3 Randomizovaná, dvojitě zaslepená srovnávací studie antikoncepce s obsahem UPA a LNG s těhotenstvím jako hlavním faktorem výsledku3 1546 žen3 UPA má nejméně stejnou účinnost jako LNG při zabraňování těhotenství3,4
Glasier4 Randomizované jednou zaslepené srovnávací klinické hodnocení nouzové antikoncepce s obsahem UPA a LNG4 1696 ženám byla podána nouzová antikoncepce do 72 hodin od pohlavního styku4
Glasier4, Crenin Mataanalýza4 3445 žen4 Při podání v prvních 72 h zabraňuje UPA většímu počtu otěhotnění než LNG (p=0,046)4
BEZPEČNOST Glasier4 Randomizované jednou zaslepené srovnávací klinické hodnocení nouzové antikoncepce s obsahem UPA a LNG4 1696 ženám byla podána nouzová antikoncepce do 72 hodin od pohlavního styku4 Látka UPA byla dobře snášena u více než 1000 léčených žen. Podobný profil nežádoucích účinků jako u LNG3

 


Odkazy
1. Wilcox AJ et al. BMJ 2000; 321: 1259-62.
2. Brache V et al. Contraception 2013; 88(5): 611-618.
3. Creinin M et al. Obstet Gynecol 2006; 108(5): 1089-1097.

4. Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562