ellaOne® je dobře snášena

Jedno z kritérií pro povolení volného prodeje léčiva je jeho dobrá snášenlivost.1

V případě přípravku ellaOne® :

• Drtivá většina nežádoucích účinků zaznamenaných v průběhu klinických hodnocení u 2637 žen byla mírná nebo střední a vyřešila se spontánně.2

• Mezi nejčastěji uváděné nežádoucí účinky patřila bolest hlavy, nevolnost, bolest v podbřišku a dysmenorea.2

• Bezpečnostní profil je porovnatelný s levonorgestrelem.3

 

Graph Pharma15

Účinek ellaOne® na menstruační cyklus

Většina žen má následující menstruaci v očekávanou dobu (74,6 % v rámci ±7 dnů od očekávané doby).2

  • Předčasná menstruace – u 6,8 % žen došlo k menstruaci o více než 7 dnů dříve, než očekávaly.
  • Opožděná menstruace – u 18,5 % žen došlo k menstruaci o více než 7 dnů později.2

Menší část žen (8,7 %) uvedla mezimenstruační krvácení, které v průměru trvalo 2,4 dne. Většina jej uvedla pouze jako špinění (88,2 %).2

Pouze 0,4 % žen uvedlo silné mezimenstruační krvácení.2

Pro úplné podrobnosti o nežádoucích účincích si přečtěte Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.

Nežádoucí účinky by měly být hlášeny. Kvalifikované zdravotnické pracovníky žádáme, aby hlásili jakékoli podezřelé nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení. Nežádoucí účinky byste také měli hlásit společnosti HRA Pharma na adresu pharmacovigilance@hra-pharma.com.