Dopad nechtěných těhotenství na veřejné zdraví

V porovnání se zamýšleným těhotenstvím mají nechtěná těhotenství potenciální dopad na veřejné zdraví.

Potenciální zdravotní dopad v porovnání se zamýšleným těhotenstvím.

Ženy

• Vyšší pravděpodobnost chování, které může zvýšit rizika pro dítě, např. kouření a požívání alkoholu v průběhu těhotenství.1
• Pozdější prenatální péče.2
• Zvýšené riziko předporodní a poporodní deprese.1
• Větší výkyvy nálad, např. zvýšená míra úzkosti 12 měsíců po porodu.1
• Narušení života ženy, zmeškané vzdělání, zmeškané kariérní příležitosti, stres a následky pro její další život.2

Děti

• Zvýšené riziko slabých školních výsledků nebo zanedbávání.1
• Pokud je matka mladší 17 let, děti nastupují do školy s deficity v kognitivní oblasti, znalostech a jazykovém vývoji (i v případě, že jsou započítány faktory prostředí a původu).3
• Vyšší pravděpodobnost potřeby psychiatrické péče (včetně hospitalizace) kdykoli v průběhu života (tato studie sledovala děti až do věku 35 let).4

Vztahy

•U párů byla zaznamenána nižší úroveň pozitivního vztahu ve 3, 12 a 24 měsících po porodu.1

 

Na celospolečenské úrovni mají nechtěná těhotenství také nezanedbatelný dopad na veřejné zdraví, zdravotnické systémy a ekonomiku.5

Studie provedená v USA dokazuje kladný účinek snížení míry nechtěných těhotenství na náklady na zdravotnictví a sociální péči:

“Pomocí poskytnutí účinných antikoncepčních metod osobám s nízkým příjmem, které mají k těmto službám jinak omezený přístup, předešel program plánovaného rodičovství státu Kalifornie odhadovaným 205 000 nechtěným těhotenstvím, a tím téměř 94 000 narození živého dítěte a 79 000 potratů. Program vedl k úspoře více než 1,1 mld. USD pro federální, státní a místní správu během 2 let od otěhotnění a 2,2 mld. USD až do 5 následujících let.”6          

trombonebackbottom

Odkazy
1.Grussu P et al. Birth 2005; 32(2): 107-114.
2.Committee on Unintended Pregnancy, Institute of Medicine and the National Academy of Science. Brown S and L Einsenberg, editors. The Best Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families. ISBN 13 978-0309052306. The Best Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families. ISBN 13 978-0309052306.
3.Terry-Humen E et al. Playing catch-up: How children born to teenage mothers fare. K dispozici na: http://www.thenationalcampaign.org/resources/pdf/pubs/PlayingCatchUp.pdf. Vydáno v říjnu 2013.
4.David HP. Health Matters 2006; 14(27): 181-190.
5.UNFPA State of world population 2012. K dispozici na: http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/12511. Říjen 2013.
6.Amaral G et al. Health Serv Res 2007; 42(5): 1960-80.