Category Archives: Unintended pregnancies

K nechtěnému těhotenství může dojít ve všech fázích plodného věku, s vrcholem u žen ve věku 20–24 let.1

Přibližně kolem poloviny třetího desetiletí života je poměrně běžné, že žena střídá vztahy a mění antikoncepci. Často dochází k používání kondomů. Je důležité uvědomit si, že tyto faktory nevyhnutelně představují pro ženy v tomto věkovém rozmezí riziko nechtěného těhotenství i přes zodpovědný přístup a rozumné používání antikoncepce.

Graph Pharma3

Odkazy

1. Finer L a Henshaw S. Perspectives on Sexual and Reproductive Health 2006; 38(2): 90-96.

I když k nechtěnému těhotenství dochází nejčastěji v situaci, kdy nebyla použita žádná antikoncepce, dvě studie dokazují, že k němu dochází také v případě, kdy podle tvrzení ženy k použití antikoncepce došlo.

K více než 30 % nechtěných těhotenství došlo ve skutečnosti v případech, kdy ženy používaly vysoce účinné antikoncepční metody, například pilulku nebo nitroděložní tělísko.1

Graph Pharma2

Lze počítat s tím, že k přerušení antikoncepce nevyhnutelně dojde v životě každé ženy, protože se pokouší zabránit otěhotnění přibližně od dosažení 17 let (průměrný věk, ve kterém dochází k prvnímu pohlavnímu styku) do přibližně 50 let věku. Pokud používá antikoncepci v pilulkách, bude muset správně užít přibližně 8000 pilulek. Není tedy překvapivé, že někdy na pilulku zapomene nebo udělá chybu.

Odkazy

1.Bajos N et al. Hum Reprod.2003; 18 (5): 994 – 9.

2.Wynn LL a Trussell J. Contraception 2008; 77: 1-5.

3. Data v evidenci. HRA Pharma Report. Women and emergency contraception in 2012.  A European Survey.

 

V porovnání se zamýšleným těhotenstvím mají nechtěná těhotenství potenciální dopad na veřejné zdraví.

Potenciální zdravotní dopad v porovnání se zamýšleným těhotenstvím.

Ženy

• Vyšší pravděpodobnost chování, které může zvýšit rizika pro dítě, např. kouření a požívání alkoholu v průběhu těhotenství.1
• Pozdější prenatální péče.2
• Zvýšené riziko předporodní a poporodní deprese.1
• Větší výkyvy nálad, např. zvýšená míra úzkosti 12 měsíců po porodu.1
• Narušení života ženy, zmeškané vzdělání, zmeškané kariérní příležitosti, stres a následky pro její další život.2

Děti

• Zvýšené riziko slabých školních výsledků nebo zanedbávání.1
• Pokud je matka mladší 17 let, děti nastupují do školy s deficity v kognitivní oblasti, znalostech a jazykovém vývoji (i v případě, že jsou započítány faktory prostředí a původu).3
• Vyšší pravděpodobnost potřeby psychiatrické péče (včetně hospitalizace) kdykoli v průběhu života (tato studie sledovala děti až do věku 35 let).4

Vztahy

•U párů byla zaznamenána nižší úroveň pozitivního vztahu ve 3, 12 a 24 měsících po porodu.1

 

Na celospolečenské úrovni mají nechtěná těhotenství také nezanedbatelný dopad na veřejné zdraví, zdravotnické systémy a ekonomiku.5

Studie provedená v USA dokazuje kladný účinek snížení míry nechtěných těhotenství na náklady na zdravotnictví a sociální péči:

“Pomocí poskytnutí účinných antikoncepčních metod osobám s nízkým příjmem, které mají k těmto službám jinak omezený přístup, předešel program plánovaného rodičovství státu Kalifornie odhadovaným 205 000 nechtěným těhotenstvím, a tím téměř 94 000 narození živého dítěte a 79 000 potratů. Program vedl k úspoře více než 1,1 mld. USD pro federální, státní a místní správu během 2 let od otěhotnění a 2,2 mld. USD až do 5 následujících let.”6          

trombonebackbottom

Odkazy
1.Grussu P et al. Birth 2005; 32(2): 107-114.
2.Committee on Unintended Pregnancy, Institute of Medicine and the National Academy of Science. Brown S and L Einsenberg, editors. The Best Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families. ISBN 13 978-0309052306. The Best Intentions: Unintended Pregnancy and the Well-Being of Children and Families. ISBN 13 978-0309052306.
3.Terry-Humen E et al. Playing catch-up: How children born to teenage mothers fare. K dispozici na: http://www.thenationalcampaign.org/resources/pdf/pubs/PlayingCatchUp.pdf. Vydáno v říjnu 2013.
4.David HP. Health Matters 2006; 14(27): 181-190.
5.UNFPA State of world population 2012. K dispozici na: http://www.unfpa.org/public/home/publications/pid/12511. Říjen 2013.
6.Amaral G et al. Health Serv Res 2007; 42(5): 1960-80.

Nechtěná těhotenství jsou důsledkem nechráněného pohlavního styku. K nechráněnému pohlavnímu styku dochází běžně.1

Ve velkém evropském průzkumu zahrnujícím více než 7000 sexuálně aktivních žen se zjistilo, že 30 % žen mělo v průběhu uplynulých 12 měsíců nejméně jeden nechráněný pohlavní styk.1

K těmto častým nechráněným pohlavním stykům nedochází v konkrétní skupině populace, ale dochází k nim bez ohledu na věk, příjem, úroveň vzdělání a manželský stav.1

K nechráněnému pohlavnímu styku může dojít i v případě, že se mu partneři vědomě pokoušejí předejít.

K nechráněnému pohlavnímu styku může dojít, pokud pár nepoužije žádnou antikoncepci,1 včetně přerušované soulože.2 Také k němu může dojít, i když se mu partneři vědomě pokoušejí předejít. Nechráněný pohlavní styk může být například důsledkem následujících situací:

– Náhodný problém s kondomem1 (roztržení, sklouznutí,  pozdní nasazení).

– Problém s orální antikoncepcí1, například zapomenutí užít pilulku.

– Dočasné vysazení běžně používané antikoncepce.1

– Zapomenutí nalepit náplast nebo vložit vaginální kroužek.1

K nechráněnému pohlavnímu styku může také dojít v důsledku násilí (znásilnění).

Většina žen uvádí, že nepoužití antikoncepce nebo selhání antikoncepce nelze vysvětlit žádnými konkrétními okolnostmi.1 Pouze menšina uznává, že některé faktory mohly ovlivnit jejich chování a zvýšit pravděpodobnost selhání antikoncepce.1

Mezi tyto faktory patří nový partner nebo rozpad vztahu, cestování, vliv alkoholu nebo použití nové antikoncepční metody.1

Odkazy
1. Data v evidenci. HRA Pharma Report. Women and emergency contraception in 2012.  A European Survey.
2. Trussell J. Contraception 2011; 83: 397-404.

K nechtěnému těhotenství může dojít i při nechráněném pohlavním styku  v případech, kdy si partneři nepřejí dítě.

Odhaduje se, že 44 % těhotenství v Evropě je nechtěných.1

Toto číslo se může zdát překvapivým. V průběhu větší části svého plodného života se však ženy pravděpodobně budou vyhýbat otěhotnění. Proto je období, ve kterém by bylo těhotenství považováno za nechtěné, mnohem delší, než období, ve kterém se žena bude aktivně pokoušet o otěhotnění.

Dvě třetiny nechtěných těhotenství končí interrupcí, čtvrtina končí porodem a přibližně 11 % končí potratem.1

Odkazy
1.Singh S et al. Stud Fam Plann 2010; 41: 241-50.