Category Archives: Reproductive physiology

Protože žena nikdy neví, kdy k ovulaci došlo, je téměř nemožné určit přesný moment oplodnění. Víme, že k uhnízdění vajíčka dochází 6–12 dnů po oplodnění.1 Po dokončení uhnízdění začíná těhotenství.2

Graph Pharma8

Těhotenství začíná, když dojde k uhnízdění oplodněného vajíčka v děložní stěně ženy. Tato definice je klíčová k rozlišení mezi antikoncepcí zabraňující těhotenství a léčivem vyvolávajícím potrat, které způsobuje interrupci těhotenství. 2,3

Pokud žena měla nechráněný pohlavní styk, nebude okamžitě těhotná. K těhotenství dochází po uplynutí nejméně 6 dnů od pohlavního styku (když dojde k uhnízdění oplodněného vajíčka v děloze).

Mnoho žen nechápe, kdy začíná těhotenství. Domnívají se, že začíná v okamžiku, kdy dojde k nechráněnému pohlavnímu styku. V průběhu 5 dnů od nechráněného pohlavního styku nemůže být žena těhotná v důsledku příslušného nechráněného pohlavního styku, protože ještě nemohlo dojít k uhnízdění vajíčka. Toto nepochopení však znamená, že se ženy mohou cítit provinile, pokud užijí nouzovou antikoncepci, protože se nesprávně domnívají, že jde o formu interrupce.4

 

Po nechráněném pohlavním styku mohou spermie přežívat v reprodukčním systému ženy přibližně po dobu 5 dnů.1 To znamená, že menstruační cyklus běžné ženy obsahuje šest dnů, kdy může pohlavní styk vést k otěhotnění. Toto plodné období zahrnuje pět dnů před ovulací a den ovulace.2

Šestidenní plodné období2

Graph Pharma5

Kdy tedy dochází k tomuto plodnému období? Současné důkazy vyvracejí zjednodušené „učebnicové“ chápání menstruačního cyklu.2 Nyní víme, že k ovulaci dochází ve 14. den 28denního cyklu2 přibližně u 12 % případů.3

Pouze přibližně 12 % ovulací probíhá ve 14. den cyklu.3  Variabilita ovulace je velká, může k ní dojít kdykoli od 11. do 25. dne.2 Protože spermie jsou životaschopné až 5 dnů1, období, kdy může dojít k početí, je u žen s pravidelným cyklem v rozsahu od 6. do 21. dne.2 Pokud není cyklus pravidelný, k ovulaci může dojít ještě později v průběhu cyklu.2 V takovém cyklu je riziko početí až do 28. dne cyklu.2 To dokazuje, že neexistuje žádné období bez rizika.2

Doba ovulace se také mění mezi jednotlivými cykly.2

Graph Pharma6

I když riziko otěhotnění hrozí většinu času,2 ženy mohou toto riziko podcenit .4 Nedostatek vědomostí týkajících se rizika otěhotnění může představovat nejvýznamnější překážku užívání nouzové antikoncepce.5

Nejvyšší riziko otěhotnění hrozí, pokud dojde k ovulaci krátce po nechráněném pohlavním styku.6

Životaschopnost spermií časem klesá. To znamená, že riziko početí je nejvyšší v průběhu prvních tří dnů po nechráněném pohlavním styku nebo selhání antikoncepce.6

Graph Pharma7

Pokud se proto chcete vyhnout nechtěnému otěhotnění, je klíčové předejít ovulaci (ke které může dojít krátce po nechráněném pohlavním styku) pomocí co nejrychlejšího užití nouzové antikoncepce.

 

Odkazy
1.Pallone SR a Bergus GR. JABFM 2009; 22(2): 147-157.1.Pallone SR a Bergus GR. JABFM 2009; 22(2): 147-157.
2.Wilcox AJ et al. BMJ 2000; 321: 1259-62.
3.Baird DD et al. Epidemiology 1995 ; 6 : 547-550.
4.HRA Pharma Report. Women and emergency contraception in 2012.  A European Survey.
5.Moreau C et al. Contraception 2005; 71: 202-207.
6.Wilcox AJ et al. N Engl J Med 1995; 333: 1517-21.

Folikulární fáze (etapy 1–4 na grafu níže)

Folikulární fáze začíná v první den menstruace a končí ovulací.1 Na pokyn z hypothalamu začne hypofýza uvolňovat hormon stimulující růst folikul (FSH).2 Tento hormon stimuluje vaječník k vytvoření několika folikulů (malých váčků nebo cyst) na povrchu.1 Každý folikul obsahuje nedospělé vajíčko.1 Obyčejně pouze jeden z folikulů uvolní vajíčko a ostatní folikuly zaniknou.1 Růst folikulů stimuluje zvětšení tloušťky děložní sliznice v očekávání možného těhotenství.1

Ovulační fáze (etapa 5 na grafu níže)

Ovulace představuje uvolnění dospělého vajíčka z povrchu vaječníku v odpovědi na rostoucí hladiny luteinizačního hormonu (LH) a hormonu FSH.1 Když hladina hormonu LH dosáhne vrcholu, dojde k roztržení vyvíjejícího se folikulu a uvolnění vyvinutého vajíčka, tedy k ovulaci. Pokud nedojde k nárůstu hladiny hormonu LH na potřebnou úroveň, k ovulaci nedojde.1 Uvolněné vajíčko je přesouváno do vejcovodu a k děloze pomocí vlnění malých výrůstků podobných chloupkům. Životnost vajíčka je běžně pouze kolem 24 hodin.3 Pokud se za tu dobu nesetká se spermií, zemře.

Luteální fáze (etapy 6-8 na grafu níže)

Po uvolnění vajíčka zůstává roztržený folikul na povrchu vaječníku. Folikul se transformuje na tzv. žluté tělísko (corpus luteum), které uvolňuje progesteron a malé množství estrogenu.1,2 Ztluštělá výstelka dělohy se zachová a čeká na uhnízdění oplodněného vajíčka.1 Pokud k tomu dojde, uhnízděné vajíčko začne vytvářet lidský choriový gonadotropin, který lze rozpoznat v moči a umožňuje provádět těhotenský test.4 Pokud k otěhotnění nedojde, dojde k regresi žlutého tělíska, obyčejně kolem 22. dne v cyklu s 28 dny.1 Pokles hladiny progesteronu způsobí rozpad děložní výstelky a začíná nová menstruace.1

Graph Pharma4

Odkazy
1.Aitkin RJ et al. The Journal of Clinical Investigation 2008; 118(4): 1330-1343.
2.Owen JA. Am J Clin Nutr 1975; 28: 333-338.
3.Pallone SR a Bergus GR. JABFM 2009; 22(2): 147-157.
4.Wilcox AJ et al. NEJM 1999; 340(23): 1796-1799.