Category Archives: Pharmacist’s role

Je důležité uvědomit si, že ellaOne® nepředstavuje pravidelnou formu antikoncepce.1 Nouzová antikoncepce není 100% účinná a není tak účinná, jako pravidelná antikoncepční metoda.

Je klíčové, aby si ženy uvědomily, že ellaOne® je neochrání před otěhotněním, pokud budou mít po užití ellaOne® další nechráněný pohlavní styk. Do začátku následující menstruace by měly používat spolehlivou bariérovou metodu antikoncepce, i pokud užívají pravidelnou orální antikoncepci.2 Nouzová antikoncepce není kontraindikována pro ženy užívající orální antikoncepci, měly by si však přečíst příbalový leták, který obsahuje informace o pokračování v užívání orální antikoncepce v měsíci, ve kterém užijí ellaOne®2. Příbalový leták je také k dispozici online.

 

Odkazy
1.Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.
2. Leták s informacemi pro pacienty pro přípravek ellaOne®.

Rychlý přístup k ellaOne® po nechráněném pohlavním styku je důležitý. Pokud ženy vstoupí do vaší lékárny a chtějí nouzovou antikoncepci, je klíčové, aby váš tým věděl, jak má reagovat, a poskytl ženě pomoc při zabránění nechtěnému těhotenství.

Portrait of Smiling Woman Pharmacist in Pharmacy

Váš tým by měl vědět následující:

  •  Vaše lékárna nabízí nouzovou antikoncepci.
  •  Zda je nutno ženu požadující nouzovou antikoncepci odkázat na lékárníka, nebo zda může tuto antikoncepci vydat kterýkoli člen týmu.
  •  Vaším cílem je poskytnout ženě nouzovou antikoncepci s co nejmenšími problémy.

 

V rámci školicích sezení můžete použít další příklady nebo přehrát scénáře umožňující týmu získat větší sebedůvěru, aby mohl snadněji zvládat žádosti o nouzovou antikoncepci.
Můžete týmu zdůraznit, že postup vydání ellaOne® by měl být pokud možno bezproblémový. Členové týmu by si měli uvědomit, že pro ženu může jít o velice emocionální zážitek. Ve velkém průzkumu v rámci EU se zjistilo, že 50 % žen se stydí, když žádá nouzovou antikoncepci,1 proto je vhodné použít přátelský a profesionální přístup. Jiné ženy mohou žádat o nouzovou antikoncepci způsobem, který může být pro členy týmu nebo pro vás nepříjemný, například pokud se chovají hrubě či vulgárně nebo poskytují příliš mnoho intimních podrobností.  Součástí přehrávání scénářů může být také zvládnutí takových situací.
Odkazy
1. Data v evidenci společnosti HRA. Harris Interactive 2013.

Sexualita a sexuální chování jsou citlivá témata. Jsou součástí nejsoukromějších částí našeho života. Pokud žena požádá o nouzovou antikoncepci, vyzrazuje, že měla pohlavní styk a že pár nepoužil žádnou antikoncepci nebo měl problém s použitou antikoncepcí.

V případě nouzové antikoncepce se může stát, že personál lékárny bude konfrontován s vlastními předsudky. Je důležité pamatovat si, že páry i jednotlivci mají právo svobodně a zodpovědně se rozhodnout, kdy chtějí mít děti a kolik dětí chtějí mít.1 Ženy, které žádají nouzovou antikoncepci, se chovají zodpovědně, pokud podnikají kroky k zamezení nechtěnému těhotenství. Potřebují citlivý přístup. Je vždy vhodné přistupovat tímto způsobem ke všem ženám, zejména proto, že v některých případech mohla být žena k pohlavnímu styku přinucena (a zároveň vám to nemusí vždy přiznat).

K nechráněnému styku nebo selhání antikoncepce může dojít u kohokoli z různých důvodů.

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1280x853)

 

Může se to stát každému.
Bylo by velice neobvyklé, pokud by v průběhu plodného života ženy občas nedošlo k výpadku antikoncepční ochrany.
Láska (a sex) jsou nepředvídatelné, ale rozumné řešení neočekávaných událostí je zodpovědné.
Ženy mohou vysadit pravidelnou antikoncepci z různých důvodů, včetně absence stálého partnera.
Lidské chování je složité a někdy nepředvídatelné.
Pokud žena žije pohlavním životem, potřebuje spolehlivou antikoncepci, včetně nouzové antikoncepce.

Krok č. 1: Naslouchejte Do vaší lékárny přijde žena, která žádá „pilulku po…“she asks you for the MAP (1280x853)
Krok č. 2: Poskytněte ujištění
  • Pokud jste v uplynulých 5 dnech měla nechráněný pohlavní styk a nechcete otěhotnět, nouzová antikoncepce v pilulce vám může pomoci.1,2

HRA-Paharmacie-Situations-497 (1280x853)

Krok č. 3: Podpořte okamžitou akci Nouzovou antikoncepci byste měla užít co nejdříve,1,2 protože je nejúčinnější, pokud je použita co nejdříve po nechráněném pohlavním styku.3HRA-Paharmacie-Situations-443 (1280x853)
Krok č. 4: Poskytněte poradenství ohledně pohlavního styku po užití ellaOne® Po léčbě pomocí nouzové antikoncepce v pilulce se dá očekávat rychlý návrat plodnosti. Proto je nutno do následující menstruace používat bariérovou metodu antikoncepce, i v případě, že pokračujete v užívání orální antikoncepce.1,2Nouzová antikoncepce v pilulce je určena pouze k příležitostnému použití: neměla by nahradit pravidelnou antikoncepční metodu.1,2 Orální nouzová antikoncepce není 100% účinná a její účinnost je nižší, než u pravidelné antikoncepční metody.1,2 O různých metodách pravidelné antikoncepce se poraďte se svým lékařem. Měla byste pokračovat v pravidelné antikoncepci nebo s ní začít, pokud chcete v budoucnosti předcházet otěhotnění.1,2  Nouzová antikoncepce v pilulkách nechrání před pohlavně přenosnými onemocněními.2,4  Před pohlavně přenosnými onemocněními chrání pouze kondomy.
Krok č. 5: Poraďte ženě, co má dělat v případě nevolnosti Pokud dojde do 3 hodin po užití nouzové antikoncepce ke zvracení, měla by být užita co nejdříve další pilulka.1,2
Krok č. 6: Poskytněte poradenství ohledně následující menstruace Po užití orální nouzové antikoncepce se může někdy stát, že následující menstruace začne o několik dnů dříve nebo později, než je očekáváno.1,2 Pokudje menstruace zpožděna o více než 5 dnů nebo máte z jiného důvodu podezření na těhotenství (příznaky těhotenství, abnormální krvácení v očekávanou dobu menstruace) nebo v případě jakýchkoli pochybností byste měla provést těhotenský test nebo navštívit lékaře kvůli ujištění, že nejste těhotná.1,2HRA-Paharmacie-Situations-368 - Copie (800x533)

 

Role lékárníků při poskytování ellaOne®

Diskuse o nouzové antikoncepci mohou být stresující jak pro ženy, tak nepříjemné pro lékárníky.

Můžete pomoci:

  • Soustředěním se na fakta.
  • Co největším zjednodušením celého procesu.
  • Pokud je to možné, poskytnutím soukromého prostoru na rozhovor.
  • Používáním jazyka zákazníka, např. pilulka „ráno poté“, pilulka „den poté“.
  • Vřelým a pozitivním přístupem.

Jako rámec pro vaši konverzaci můžete použít příručku pro osvědčené postupy v lékárně.

Spokojenost zákazníků a komfort v diskuzi o nouzové antikoncepci s lékárníkem mohou být velmi vysoké.3

Odkazy
1.Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.
2.Světová zdravotnická organizace. (Ve spojení s následujícími organizacemi: International Consortium for Emergency Contraception, International Federation of Gynaecology and Obstetrics, International Planned Parenthood Federation, Department of Reproductive Health and Research). Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive pills. K dispozici na: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Vydáno v říjnu 2013.
3. Taylor B. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 2003: 29(2): 7.