Category Archives: Emergency contraception

 • Několik studií dokázalo, že umožnění přístupu k nouzové antikoncepci nevede ke zvýšení výskytu chování s vyšší mírou sexuálního nebo antikoncepčního rizika.1
 • Několik studií dokázalo, že u žen a dospívajících dívek s lepším přístupem k nouzové antikoncepci nedochází ke zvýšení pravděpodobnosti nechráněného pohlavního styku, naopak dochází ke zvýšení pravděpodobnosti zahájení používání pravidelné antikoncepční metody po použití nouzové antikoncepce.2,3
 • Použití nouzové antikoncepce v pilulkách nemá žádný vliv na budoucí plodnost.1,4
 • K dispozici nejsou žádné náznaky, že nouzová antikoncepce v pilulkách vede k poškození vývoje plodu, pokud dojde k jejímu užití v úvodních fázích těhotenství.1,5
 • Nouzová antikoncepce v pilulkách nevede k interrupci již probíhajícího těhotenství ani k poškození vývoje plodu.1,5
 • Leták i pokyny jsou pro ženy snadno srozumitelné.1,6
 • Nouzová antikoncepce v pilulkách nechrání před pohlavně přenosnými onemocněními.7 Před pohlavně přenosnými onemocněními chrání pouze kondomy.
 • Nouzová antikoncepce v pilulkách neposkytuje antikoncepční ochranu v případě nechráněného pohlavního styku ve dnech následujících po jejím užití.7

 

Odkazy
1.Světová zdravotnická organizace. (Ve spojení s následujícími organizacemi: International Consortium for Emergency Contraception, International Federation of Gynaecology and Obstetrics, International Planned Parenthood Federation, Department of Reproductive Health and Research). Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive pills. K dispozici: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Vydáno v říjnu 2013.
2.Polis et al. The Cochrane Library 2013, Issue 7.
3.Gainer E et al. Contraception 2003; 68(2): 117-24.
4.Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.
5. Data v evidenci společnosti HRA Pharma. Clinical overview.
6. ellaOne® readability testing TBC
7.NHS choices – emergency contraception. K dispozici na http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Vydáno v říjnu 2013.

30 % žen ve věku 16–45 let uvádí nejméně jeden nechráněný pohlavní styk v uplynulých 12 měsících.

76 % z těchto žen nepoužilo nouzovou antikoncepci a vystavilo se riziku nechtěného těhotenství.

Graph Pharma10

Uváděné důvody pro nepoužití nouzové antikoncepce zahrnovaly:1

• Nedostatek informací o riziku otěhotnění.

• Nedostatek okamžité spojitosti s nouzovou antikoncepcí – nenapadlo je to.

• Nedostatek informací o účinnosti vzhledem k době.

• Problémy s přístupem.

• Nesprávné informace o nouzové antikoncepci nebo strach z odsouzení či ztrapnění.

Nouzová antikoncepce poskytuje ženám poslední šanci zabránit těhotenství v případě nechráněného pohlavního styku – přesto je z větší části nedostatečně využívána.

more

Ženy užívající nouzovou antikoncepci si uvědomují, že musí konat rychle.1

Velká většina (87 %) žen, které užily nouzovou antikoncepci, užila antikoncepci do 24 hodin. Pouze 10 % čekalo do následujícího dne.1 Užití nouzové antikoncepce po uplynutí 72 hodin je vzácné.1

Pro zajištění maximální účinnosti je důležité užít nouzovou antikoncepci co nejdříve po nechráněném pohlavním styku.

 

trombonebackbottom
Odkazy

1. Use of and attitudes towards emergency contraception: A survey of women in five European countries Rossella E. Nappi, Paloma Lobo Abascal, Diana Mansour, Thomas  Rabe, Raha Shojai and for the Emergency Contraception Study Group

Současná řešení nouzové antikoncepce:

• Orální v podobě pilulky

• Zaváděny jako nitroděložní tělísko


K dispozici jsou dva druhy orální nouzové antikoncepce4

• Jeden obsahuje levonorgestrel, který byl poprvé uveden na trh v r. 1999.

• Druhý obsahuje ulipristal acetát (ellaOne®), který byl uveden na trh v r. 2009. Na rozdíl od jiných druhů nouzové antikoncepce byl tento přípravek speciálně vyvinut jako nouzová antikoncepce.

 

Princip fungování orální nouzové antikoncepce je založen na oddálení nebo zamezení ovulace, takže nedojde k uvolnění vajíčka.5,6 Orální nouzová antikoncepce je také nazývána nouzová antikoncepce v pilulkách.

Princip fungování orální nouzové antikoncepce

Princip fungování orální nouzové antikoncepce je založen na oddálení nebo zamezení ovulace (uvolnění vajíčka), takže nemůže dojít k oplodnění.5,6

Nouzová antikoncepce v pilulkách nezabrání otěhotnění ve 100 % případů.5 To je způsobeno tím, že existuje šance, že u ženy již právě došlo k ovulaci před užitím nouzové antikoncepce v pilulkách.7 Nejlepší šanci na úspěch má žena v případě, že užije nouzovou antikoncepci v pilulkách co nejdříve po nechráněném pohlavním styku.8

Nouzová antikoncepce v pilulkách nemá žádný vliv na oplodnění v případě, že již došlo k ovulaci. Tyto přípravky nemají žádný vliv na již implantované vajíčko (těhotenství),5,6 takže nezpůsobují interrupci.8

Nouzová antikoncepce v pilulkách je vhodná pro ženy v reprodukčním věku a má velice dobrý bezpečnostní profil.5,9 Nouzová antikoncepce v pilulkách nechrání před pohlavně přenosnými onemocněními (STI).8

Protože nouzová antikoncepce v pilulkách funguje na principu zamezení nebo oddálení ovulace, není 100% účinná. Pokud došlo k ovulaci již před nechráněným pohlavním stykem, nebude nouzová antikoncepce v pilulkách účinná. Proto nouzová antikoncepce v pilulkách představuje záložní antikoncepční řešení, které nenahrazuje pravidelnou metodu antikoncepce.

 

Nitroděložní tělísko, které je vhodné jako nouzová antikoncepce, je měděné tělísko ve tvaru T.

Nitroděložní tělíska jsou považována za účinnou formu nouzové antikoncepce,1 pro mnoho žen však nemusí jít o praktické řešení. Výhodou nitroděložního tělíska je, že poskytuje pokračující antikoncepční řešení.1 Pokud je však důležitá rychlost, ženy nemusí být připraveny rychle se rozhodnout pro tuto dlouhodobou reverzibilní antikoncepční metodu (LARC).

Měděné nitroděložní tělísko ve tvaru T lze zavést až 120 hodin (5 dnů) po nechráněném pohlavním styku.2 Jeho použití je však omezeno dostupností a musí jej zavést kvalifikovaný zdravotnický pracovník.3

Odkazy
1.Cheng L et al. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 8: CD001324.
2.Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Practice guidance on the supply of emergency hormonal contraception 2004.
3.Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.
4.Data v evidenci společnosti HRA Pharma. Clinical overview.
5.Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.
6.Levonorgestrel Summary of Product Characteristics. [Při lokalizaci doplnit SPC přípravků s levonorgestrelem pro místní zemi]
7.Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare. Guideline on Emergency contraception 2012. K dispozici na http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Vydáno v říjnu 2013.
8.NHS choices – emergency contraception. K dispozici na http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Vydáno v říjnu 2013.
9.Světová zdravotnická organizace. (Ve spojení s následujícími organizacemi: International Consortium for Emergency Contraception, International Federation of Gynaecology and Obstetrics, International Planned Parenthood Federation, Department of Reproductive Health and Research). Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive pills. K dispozici na: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Vydáno v říjnu 2013.

Lékárníci představují první linii poskytovatelů zdravotní péče na celém světě. Pro mnoho lidí představují první kontaktní bod se zdravotním systémem. Nouzová antikoncepce v pilulkách je k dispozici bez předpisu přímo v lékárně ve většině evropských zemí. Proto jsou lékárníci klíčovými poskytovateli nouzové antikoncepce v tomto prostředí.1

 

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1280x853)

Dostupnost nouzové antikoncepce v pilulce bez předpisu je klíčová pro zlepšení přístupu a minimalizaci opoždění jejího užití. To je zvlášť důležité proto, že nouzová antikoncepce v pilulce je tím účinnější, čím dříve po nechráněném pohlavním styku je užita.

Pokud musí žena před získáním nouzové antikoncepce v pilulkách navštívit lékaře nebo jiného příslušného poskytovatele zdravotní péče, musí často uskutečnit dvě cesty:

• Jednu na kliniku, kde získá předpis

• Druhou do lékárny, kde si vyzvedne předepsané léčivo

To představuje pro mnoho žen významnou překážku, zejména pokud nemají vlastní možnosti přepravy nebo žijí v odlehlých oblastech bez snadného přístupu k lékaři nebo lékárnám. Nutnost uskutečnění dvou cest před získáním nouzové antikoncepce v pilulce vede k opožděnému užití. Kromě toho představuje nutnost získání předpisu dodatečnou překážku pro získání nouzové antikoncepce v noci nebo o víkendech (kdy dochází k mnoha nehodám s antikoncepcí).

 

Lékárny často představují výhodná řešení z hlediska místa, pohodlí a otevírací doby.2 Dostupnost nouzové antikoncepce bez předpisu znamená, že ženy musí uskutečnit pouze jednu cestu. To znamená, že ženy mohou získat orální nouzovou antikoncepci do 24 hodin od nechráněného pohlavního styku, kdy je dokázáno, že je léčba nejúčinnější.2 Ženám také může vyhovovat anonymita lékárny, protože se mohou stydět za potřebu nouzové antikoncepce.3

Studie organizace International Pharmaceutical Federation (FIP) týkající se role personálu lékáren ve zlepšování zdraví matek, novorozenců a dětí zvýrazňuje výhody začlenění nouzové antikoncepce v pilulkách do sortimentu lékáren:4

• Pokud ženy získají nouzovou antikoncepci v pilulkách z lékárny místo kliniky nebo od lékaře, dochází k úspoře pro soukromé osoby i pro daňové poplatníky.4

• Lékárníci umožňují dialog o alternativní antikoncepci a mají vliv na názory a výsledky pacientů prostřednictvím účinného poradenství týkajícího se nouzové antikoncepce v pilulkách. Poskytnutí nouzové antikoncepce v lékárně může být doprovázeno poučením pacientů ze strany personálu lékárny, který má v této oblasti odborné zkušenosti.4

• Lékárníci poskytují pacientům v době vydání nouzové antikoncepce v pilulkách také informace, které umožňují ženám pochopit správné použití tohoto léčiva. Lékárníci zajišťují konzistenci informací o nouzové antikoncepci v pilulkách, zejména pro ženy mladší 16 let.4

Přístup k nouzové antikoncepci v pilulkách v lékárně nevedl k žádným negativním následkům.

Pokud je v lékárnách dostupná nouzová antikoncepce bez předpisu, dochází ve zvýšené míře k použití nouzové antikoncepce v porovnání se situací, kdy je dostupná pouze u lékaře, na klinice nebo v nemocnici.4 Zlepšený přístup k nouzové antikoncepci v lékárnách nemá negativní dopad na používání jiných forem antikoncepce.4

Studie ukazují, že ženy a dospívající dívky s lepším přístupem k nouzové antikoncepci začnou s větší pravděpodobností po užití nouzové antikoncepce používat průběžnou antikoncepční metodu .9 Zvláště bylo dokázáno, že zvýšená míra používání v důsledku dostupnosti bez předpisu:

• Nevede ke zvýšení výskytu pohlavně přenosných onemocnění.5

• Nevede ke zvýšení rizikového sexuálního chování u dospívajících.6,7

• Nevede k častějším případům nechráněného pohlavního styku.5

Nevede ke snížení míry používání jiných metod antikoncepce.5

• Nevede ke snížení míry používání antikoncepce včetně nejúčinnějších antikoncepčních metod, jako je hormonální antikoncepce, a včetně kondomů.5,8

• Zkušenosti žen s nouzovou antikoncepcí ve skutečnosti představují motivační faktor vedoucí ke svědomitějšímu používání pravidelné antikoncepce.9

Graph Pharma11

Vhodné postupy v lékárně zahrnují:

• Kladení správných otázek a vyhýbání se zbytečným, osobním nebo dotěrným otázkám.
• Citlivé poskytování kvalitního poradenství bez kázání.
• Zajištění prostředí, ve kterém se ženy cítí pohodlně a necítí se souzeny.

 

Kvalita interakce v lékárně představuje důležitý faktor pro správné užití a vede k menšímu počtu nechtěných těhotenství a ke správnému použití přípravku. Také jde pravděpodobně o důležitý faktor z hlediska rozhodnutí ženy učinit opatření v případě budoucího nechráněného pohlavního styku.

 

Odkazy
1.International consortium for emergency contraception. K dispozici na www.cecinfo.org. Vydáno v říjnu 2013
2.Taylor B. Journal of Family Planning and Reproductive Health Care 2003: 29(2): 7.
3. Data v evidenci společnosti HRA. Hamell research, Pharmacists’ remergency contraceptionommending behaviour in emergency contraception. Duben 2013.
4.International Pharmaceutical Federation (FIP): FIP reference paper on the effemergency contraceptiontive utilization of pharmacists in improving maternal, newborn and child health (MNCH) 2011. K dispozici na http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=325&table_id=. Vydáno v říjnu 2013
5.Polis et al. The Cochrane Library 2013, Issue 7.
6.Walker et al. J Adolesc Health 2004; 35(4): 329-34. Pouze výtah – poskytněte
7.Raine TR et al. JAMA 2005; 293: 54-62.
8.Moreau C et al. 2009. Am J Public Health. 2009; 99: 441-442.
9.Gainer E et al. Contraception 2003; 68(2): 117-24.
10.Good Pharmacy Practice. Joint FIP/WHO Guidelines on GPP: Standards for quality services 2012. K dispozici na: http://www.fip.org/www/uploads/database_file.php?id=331&table_id=. Vydáno v říjnu 2013.

Definice

Nouzová antikoncepce je definována jako použití jakéhokoli léčiva či prostředku po nechráněném pohlavním styku s cílem zabránit nechtěnému těhotenství.1

Jde o antikoncepční řešení po styku neboli záložní antikoncepční řešení.

Běžně se nazývá „pilulka po…“ nebo „pilulka na druhý den“

Kdy se používá nouzová antikoncepce?

Nouzová antikoncepce umožňuje nejspolehlivěji zabránit otěhotnění, pokud je použita brzy po pohlavním styku. Představuje důležité záložní řešení v případech nechráněného pohlavního styku nebo nehody s antikoncepcí (například zapomenuté pilulky nebo roztržený kondom), případně po znásilnění nebo pohlavním styku pod nátlakem.2

Jak mohou ženy vysvětlit potřebu nouzové antikoncepce

 • Došlo k roztržení nebo sklouznutí kondomu.
 • Zapomenuté užití pilulky, vložení antikoncepčního kroužku nebo nalepení náplasti.
 • Sklouznutí diafragmy nebo pesaru z požadovaného místa.
 • Selhání přerušované soulože.
 • Nepoužití žádné  antikoncepce.
 • Přinucení k nechráněnému pohlavnímu styku.

Přehled historie nouzové antikoncepce

Myšlenka nouzové antikoncepce není nová. Výzkum postkoitální antikoncepce začal ve 20. letech 20. století.

Graph Pharma9

 

Odkazy
1.Consensus statement on emergency contraception. Contraception 1995; 52: 211-3.
2.Světová zdravotnická organizace. (Ve spojení s následujícími organizacemi: International Consortium for Emergency Contraception, International Federation of Gynaecology and Obstetrics, International Planned Parenthood Federation, Department of Reproductive Health and Research). Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive pills. K dispozici: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Vydáno v říjnu 2013.
3.Ellertson C. Fam Plann Perspect 1996; 28(2): 44-8.
4.Haspels AA a Andriesse R. Europ J Obstet Reprod Biol 1973; 3/4: 113-117.