All posts by spin-inter

 • Několik studií dokázalo, že umožnění přístupu k nouzové antikoncepci nevede ke zvýšení výskytu chování s vyšší mírou sexuálního nebo antikoncepčního rizika.1
 • Několik studií dokázalo, že u žen a dospívajících dívek s lepším přístupem k nouzové antikoncepci nedochází ke zvýšení pravděpodobnosti nechráněného pohlavního styku, naopak dochází ke zvýšení pravděpodobnosti zahájení používání pravidelné antikoncepční metody po použití nouzové antikoncepce.2,3
 • Použití nouzové antikoncepce v pilulkách nemá žádný vliv na budoucí plodnost.1,4
 • K dispozici nejsou žádné náznaky, že nouzová antikoncepce v pilulkách vede k poškození vývoje plodu, pokud dojde k jejímu užití v úvodních fázích těhotenství.1,5
 • Nouzová antikoncepce v pilulkách nevede k interrupci již probíhajícího těhotenství ani k poškození vývoje plodu.1,5
 • Leták i pokyny jsou pro ženy snadno srozumitelné.1,6
 • Nouzová antikoncepce v pilulkách nechrání před pohlavně přenosnými onemocněními.7 Před pohlavně přenosnými onemocněními chrání pouze kondomy.
 • Nouzová antikoncepce v pilulkách neposkytuje antikoncepční ochranu v případě nechráněného pohlavního styku ve dnech následujících po jejím užití.7

 

Odkazy
1.Světová zdravotnická organizace. (Ve spojení s následujícími organizacemi: International Consortium for Emergency Contraception, International Federation of Gynaecology and Obstetrics, International Planned Parenthood Federation, Department of Reproductive Health and Research). Fact sheet on the safety of levonorgestrel-alone emergency contraceptive pills. K dispozici: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_RHR_HRP_10.06_eng.pdf Vydáno v říjnu 2013.
2.Polis et al. The Cochrane Library 2013, Issue 7.
3.Gainer E et al. Contraception 2003; 68(2): 117-24.
4.Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.
5. Data v evidenci společnosti HRA Pharma. Clinical overview.
6. ellaOne® readability testing TBC
7.NHS choices – emergency contraception. K dispozici na http://www.nhs.uk/Conditions/contraception-guide/Pages/emergency-contraception.aspx. Vydáno v říjnu 2013.

K nechtěnému těhotenství může dojít ve všech fázích plodného věku, s vrcholem u žen ve věku 20–24 let.1

Přibližně kolem poloviny třetího desetiletí života je poměrně běžné, že žena střídá vztahy a mění antikoncepci. Často dochází k používání kondomů. Je důležité uvědomit si, že tyto faktory nevyhnutelně představují pro ženy v tomto věkovém rozmezí riziko nechtěného těhotenství i přes zodpovědný přístup a rozumné používání antikoncepce.

Graph Pharma3

Odkazy

1. Finer L a Henshaw S. Perspectives on Sexual and Reproductive Health 2006; 38(2): 90-96.

I když k nechtěnému těhotenství dochází nejčastěji v situaci, kdy nebyla použita žádná antikoncepce, dvě studie dokazují, že k němu dochází také v případě, kdy podle tvrzení ženy k použití antikoncepce došlo.

K více než 30 % nechtěných těhotenství došlo ve skutečnosti v případech, kdy ženy používaly vysoce účinné antikoncepční metody, například pilulku nebo nitroděložní tělísko.1

Graph Pharma2

Lze počítat s tím, že k přerušení antikoncepce nevyhnutelně dojde v životě každé ženy, protože se pokouší zabránit otěhotnění přibližně od dosažení 17 let (průměrný věk, ve kterém dochází k prvnímu pohlavnímu styku) do přibližně 50 let věku. Pokud používá antikoncepci v pilulkách, bude muset správně užít přibližně 8000 pilulek. Není tedy překvapivé, že někdy na pilulku zapomene nebo udělá chybu.

Odkazy

1.Bajos N et al. Hum Reprod.2003; 18 (5): 994 – 9.

2.Wynn LL a Trussell J. Contraception 2008; 77: 1-5.

3. Data v evidenci. HRA Pharma Report. Women and emergency contraception in 2012.  A European Survey.

 

Je důležité uvědomit si, že ellaOne® nepředstavuje pravidelnou formu antikoncepce.1 Nouzová antikoncepce není 100% účinná a není tak účinná, jako pravidelná antikoncepční metoda.

Je klíčové, aby si ženy uvědomily, že ellaOne® je neochrání před otěhotněním, pokud budou mít po užití ellaOne® další nechráněný pohlavní styk. Do začátku následující menstruace by měly používat spolehlivou bariérovou metodu antikoncepce, i pokud užívají pravidelnou orální antikoncepci.2 Nouzová antikoncepce není kontraindikována pro ženy užívající orální antikoncepci, měly by si však přečíst příbalový leták, který obsahuje informace o pokračování v užívání orální antikoncepce v měsíci, ve kterém užijí ellaOne®2. Příbalový leták je také k dispozici online.

 

Odkazy
1.Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.
2. Leták s informacemi pro pacienty pro přípravek ellaOne®.

Rychlý přístup k ellaOne® po nechráněném pohlavním styku je důležitý. Pokud ženy vstoupí do vaší lékárny a chtějí nouzovou antikoncepci, je klíčové, aby váš tým věděl, jak má reagovat, a poskytl ženě pomoc při zabránění nechtěnému těhotenství.

Portrait of Smiling Woman Pharmacist in Pharmacy

Váš tým by měl vědět následující:

 •  Vaše lékárna nabízí nouzovou antikoncepci.
 •  Zda je nutno ženu požadující nouzovou antikoncepci odkázat na lékárníka, nebo zda může tuto antikoncepci vydat kterýkoli člen týmu.
 •  Vaším cílem je poskytnout ženě nouzovou antikoncepci s co nejmenšími problémy.

 

V rámci školicích sezení můžete použít další příklady nebo přehrát scénáře umožňující týmu získat větší sebedůvěru, aby mohl snadněji zvládat žádosti o nouzovou antikoncepci.
Můžete týmu zdůraznit, že postup vydání ellaOne® by měl být pokud možno bezproblémový. Členové týmu by si měli uvědomit, že pro ženu může jít o velice emocionální zážitek. Ve velkém průzkumu v rámci EU se zjistilo, že 50 % žen se stydí, když žádá nouzovou antikoncepci,1 proto je vhodné použít přátelský a profesionální přístup. Jiné ženy mohou žádat o nouzovou antikoncepci způsobem, který může být pro členy týmu nebo pro vás nepříjemný, například pokud se chovají hrubě či vulgárně nebo poskytují příliš mnoho intimních podrobností.  Součástí přehrávání scénářů může být také zvládnutí takových situací.
Odkazy
1. Data v evidenci společnosti HRA. Harris Interactive 2013.

Sexualita a sexuální chování jsou citlivá témata. Jsou součástí nejsoukromějších částí našeho života. Pokud žena požádá o nouzovou antikoncepci, vyzrazuje, že měla pohlavní styk a že pár nepoužil žádnou antikoncepci nebo měl problém s použitou antikoncepcí.

V případě nouzové antikoncepce se může stát, že personál lékárny bude konfrontován s vlastními předsudky. Je důležité pamatovat si, že páry i jednotlivci mají právo svobodně a zodpovědně se rozhodnout, kdy chtějí mít děti a kolik dětí chtějí mít.1 Ženy, které žádají nouzovou antikoncepci, se chovají zodpovědně, pokud podnikají kroky k zamezení nechtěnému těhotenství. Potřebují citlivý přístup. Je vždy vhodné přistupovat tímto způsobem ke všem ženám, zejména proto, že v některých případech mohla být žena k pohlavnímu styku přinucena (a zároveň vám to nemusí vždy přiznat).

K nechráněnému styku nebo selhání antikoncepce může dojít u kohokoli z různých důvodů.

HRA-Paharmacie-Situations-368 (1280x853)

 

Může se to stát každému.
Bylo by velice neobvyklé, pokud by v průběhu plodného života ženy občas nedošlo k výpadku antikoncepční ochrany.
Láska (a sex) jsou nepředvídatelné, ale rozumné řešení neočekávaných událostí je zodpovědné.
Ženy mohou vysadit pravidelnou antikoncepci z různých důvodů, včetně absence stálého partnera.
Lidské chování je složité a někdy nepředvídatelné.
Pokud žena žije pohlavním životem, potřebuje spolehlivou antikoncepci, včetně nouzové antikoncepce.

Stejně jako každé léčivo, i ellaOne® má několik kontraindikací. Přípravek ellaOne® by neměly užívat ženy, pro které platí následující:

Mají zvýšenou citlivost na aktivní látku nebo kteroukoli z pomocných látek.1

Máte-li jakékoli pochybnosti, vždy si přečtěte Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.

 

Situace, ve kterých není doporučováno užívání ellaOne®:

• Vážné astma léčené orálními glukokortikoidy.1

• Vážné poškození jater.1

• Pokud žena užívá induktory CYP3A4.1

• Pokud žena dlouhodobě užívá ritonavir.1

• Při současném použití s nouzovou antikoncepcí obsahující levonorgestrel.1

• Po užití ellaOne® se nedoporučuje po dobu 1 týdne kojit.1

 

registry-stamp_CS

Odkazy
1.Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.

Jedno z kritérií pro povolení volného prodeje léčiva je jeho dobrá snášenlivost.1

V případě přípravku ellaOne® :

• Drtivá většina nežádoucích účinků zaznamenaných v průběhu klinických hodnocení u 2637 žen byla mírná nebo střední a vyřešila se spontánně.2

• Mezi nejčastěji uváděné nežádoucí účinky patřila bolest hlavy, nevolnost, bolest v podbřišku a dysmenorea.2

• Bezpečnostní profil je porovnatelný s levonorgestrelem.3

 

Graph Pharma15

Účinek ellaOne® na menstruační cyklus

Většina žen má následující menstruaci v očekávanou dobu (74,6 % v rámci ±7 dnů od očekávané doby).2

 • Předčasná menstruace – u 6,8 % žen došlo k menstruaci o více než 7 dnů dříve, než očekávaly.
 • Opožděná menstruace – u 18,5 % žen došlo k menstruaci o více než 7 dnů později.2

Menší část žen (8,7 %) uvedla mezimenstruační krvácení, které v průměru trvalo 2,4 dne. Většina jej uvedla pouze jako špinění (88,2 %).2

Pouze 0,4 % žen uvedlo silné mezimenstruační krvácení.2

Pro úplné podrobnosti o nežádoucích účincích si přečtěte Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.

Nežádoucí účinky by měly být hlášeny. Kvalifikované zdravotnické pracovníky žádáme, aby hlásili jakékoli podezřelé nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení. Nežádoucí účinky byste také měli hlásit společnosti HRA Pharma na adresu pharmacovigilance@hra-pharma.com.

ellaOne® v porovnání s levonorgestrelem významně snižuje riziko nechtěného těhotenství.1

Metaanalýza dvou velkých srovnávacích klinických hodnocení pilulky ellaOne® a levonorgestrelu ukazuje, že riziko otěhotnění bylo významně nižší při užití ulipristal acetátu v porovnání s užitím levonorgestrelu:1

more

Co to znamená pro ženu, která vás vyhledá a potřebuje pomoc?

trombonebackbottom
 

Její riziko otěhotnění je:

Užití do

 • 24h
 • 72h

od nechráněného pohlavního styku

 • Bez
  jakéhokoli zásahu
 • S přípravkem obsahujícím levonorgestrel
 • S přípravkem
  ellaOne®
 • arrow
  5.5 %
  5.5 %
 • arrow
  2.3 %
  2.2 %
 • arrow
  0.9 %
  1.4 %

P- value: 0.035

P- value: 0.046

Dvě srovnávací studie non-inferiority dokázaly, že ellaOne® je nejméně stejně účinná při zabránění nechtěnému těhotenství jako levonorgestrel.1,2

 

Odkazy
1.Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.
2.Creinin M et al. Obstet Gynecol 2006; 108(5): 1089–1097.
3.HRA Pharma Report. Women and emergency contraception in 2012. A European Survey.

Ovulace je výsledkem náhlého zvýšení hladiny luteinizačního hormonu (LH). ellaOne® oddaluje ovulaci zamezením nebo oddálením dosažení vrcholu hladiny LH.1 

more

Pokud má u ženy dojít k ovulaci následující nebo další den po nechráněném pohlavním styku, když je riziko otěhotnění nejvyšší, ellaOne® dokáže oddálit ovulaci .

trombonebackbottom

Jde o období, kdy se hladina LH začala blížit k vrcholu, ale ještě jej nedosáhla. V tomto období už levonorgestrel nezabrání roztržení folikulu, ale ellaOne® je vysoce účinná.1

Užití poté, co se zvedla hladina LH , ale ještě nedosáhla vrcholu 1

Graph Pharma12


more

Pokud má u ženy dojít k ovulaci 3. den po nechráněném pohlavním styku, nebo později, ovulaci dokáže oddálit ellaOne i levonorgestrel.1 I nadále však platí, že ellaOne® je účinnější při zabránění roztržení folikulu a tím pádem i zabránění nechtěnému těhotenství.1

trombonebackbottom

Užití před náhlým zvýšením hladiny LH1

Graph Pharma13


more

Pokud u ženy již došlo k ovulaci nebo u ní má dojít k ovulaci v nejbližších 24 hodinách po nechráněném pohlavním styku, nepomůže jí žádná nouzová antikoncepce v pilulce.1

trombonebackbottom

Je to proto, že hladina hormonu LH již dosáhla vrcholu, což znamená, že proces ovulace se nachází v bodě, ve kterém jej nelze zastavit, nebo k ovulaci již dokonce došlo.

To také vysvětluje, proč:

• rychlost užití nouzové antikoncepce v pilulce je klíčová
• nouzová antikoncepce není 100% účinná

Užití před náhlým zvýšením hladiny LH 1

Graph Pharma14

 

ellaOne® dokáže oddálit ovulaci i v případě, že k ní již má dojít (a riziko oplodnění je tedy nejvyšší)1

trombonebackbottom

 

pack ellaOne

 

Odkazy

1.Brache V et al. Contraception 2013; 88(5): 611-618.

2.Glasier AF et al. The Lancet 2010; 375: 555-562.