All posts by caroline

ellaOne® může být použita ženami v reprodukčním věku.

Těhotenství dospívajících představuje významný problém pro veřejné zdraví. Nouzová antikoncepce představuje důležitý nástroj v škále antikoncepčních možností, které umožňují snížit riziko nechtěných těhotenství.

ellaOne je vhodná pro všechny ženy v plodném věku včetně dospívajících.1

Observační studie prováděná po uvedení na trh a vyhodnocující účinnost a bezpečnost přípravku ellaOne® u dospívajících ve věku do 17 let neobjevila žádný rozdíl v profilu bezpečnosti a účinnosti v porovnání s dospělými ženami ve věku 18 a více let.1

two beautiful young women having fun

Odkazy

1.Souhrn údajů o přípravku ellaOne®.